کلینیک ساختمانی تیراژه | فروش و تامین انواع مصالح ساختمانی

1396/09/12 در ساعت 23:48:35

قیمت سیمان در آبان ماه

با فرا رسیدن فصل سرما و کند تر شدن تپش قلب پروژه های عمرانی، رکود سیمان افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت سیمان بدون تغییر بوده است.

قیمت سیمان در آبان ماه

قیمت روز سیمان

قیمت سیمان از اواسط مهرماه بدون تغییر بوده است. رکود سنگین در بازار سیمان

منبع: ایران پخش

با فرا رسیدن فصل سرما و کند تر شدن تپش قلب پروژه های عمرانی، رکود سیمان افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت سیمان بدون تغییر بوده است.

بجز اندک تغییراتی که در اوایل مهرماه، آن هم در برخی اقلام به میزان 2 تا 6 درصد روی داد، افزایش یا کاهشی در قیمت سیمان بوجود نیامده است. این در حالی است که با مصوبات جدید انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در حوالی شهریور ماه، قیمت سیمان تا 8 درصد افزایش پیدا کرده بود. اما با ورود به پاییز، فروش سیمان تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا کرد. به طوری که برخی عاملین که در آنها نام های بزرگی هم دیده می شد، کاهش فروشی 7 برابری داشتند. به عبارتی میانگین فروش عادی روزانه یک عامل پخش، بر اثر تصمیم انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، به فروش هفتگی آنها تبدیل شد. 

فصل سرما، کاهش فروش

در این بین، عاملین پخش سیمان سعی داشتند با فعالیت محتاتانه، اثر افزایشی قیمت سیمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. اما در همین زمان، بر اثر شروع فصل سرما و کاهش نبض بازار عمران، این وضعیت به ثبات رسیده و رکود فعالیت عاملین پخش عمده سیمان را به دنبال داشته است. 

کاهش صادرات

در این بین، افزایش تعرفه صادرات سیمان تا 130 درصد بر روی سیمان ایران به کشوری مثل عراق، کارخانه های سیمان را نیز با مشکل روبرو کرده است. علی رغم تلاش های بسیاری که مسئولین اتاق بازرگانی با کشور های هدف به خصوص عراق داشته است، همچنان شاهد بسته بودن مرزهای عراق به روی سیمان ایران هستیم. 

در این بین، برای از بین بردن رکود بازار سیمان، و رسیدن قیمت سیمان به حد ثبات، طرح های مختلفی روی میز آمده است. از تولید آسفالت سیمانی تا یافتن بازارهای جدید و یا حتی راه انداختن بازار مسکن. اما همه اینها طرح های طولانی و زمان بر هستند. 

 

قیمت سیمان از اواسط مهرماه بدون تغییر بوده است. رکود سنگین در بازار سیمان

منبع: ایران پخش