80

80

منوی اصلی (2)

ارسال بار به تمام نقاط کشور

هدف گروه بازرگانی ایران پخش پخش فقط و فقط رضایت مندی مشتریان می باشد.

گروه بازرگانی ایران پخش انواع کول های مورد نیاز مشتریان را در انبار خود دارد .

مشتریان عزیر شما می توانید با ثبت سفارش انلاین در کمترین زمان و با مصرف هزینه و زمان کمتر به سفارش مصالح ساختمانی خود برسید.

دیگر برای تهیه مصالح ساختمانی نیار به رفت و آمد و صرف هزینه و وقت اضافی نیست زیرا

گروه بازرگانی ایران پخش با تبین سفارش انلاین در وقت و هزینه شما صرفه جویی نموده است.

به ما در خرید و فروش سیمان و مصالح ساختمانی اعتماد کنید.

با گروه بازرگانی ایران پخش جهت خرید انواع کول تماس بگیرید .

مدیریت فروش

فروش داخلی : 09128404662

فروش داخلی : 09123798695

شماره دفتر: 02144274398

تنها یک تلفن فاصله میان گروه بازرگانی ایران پخش با شماست

مطالب مرتبط:

انباری

قلوه سنگ

ارسال بار به تبریز0%