فندقی

فندقی

منوی اصلی (2)

ارسال بار به تمام نقاط کشور

21.jpg پوکه معدنی به دو دسته تقسیم می شود:

1.قرد

2.تبویز

که نوع تبویز انواع مختلفی دارد که می توان به پوکه فندقی تبویز اشاره کرد که با توجه به نوع فعالیت شما در پروژه های عمرانی از آنها استفاده نمایید.

مطالب:

بادامی

فندقی

مخلوط

مدیریت فروش

فروش داخلی : 09128404662

فروش داخلی : 09123798695

شماره دفتر: 02144274398

0%