مخلوط

مخلوط

منوی اصلی (2)

ارسال بار به تمام نقاط کشور

21.jpg پوکه معدنی به دو دسته تقسیم می شود:

1.قرده

2.تبویز

که نوع قرده انواع مختلفی دارد که می توان به پوکه مخلوط قرده اشاره کرد که با توجه به نوع فعالیت شما در پروژه های عمرانی از آنها استفاده نمایید.

مطالب:

بادامی

فندقی

مخلوط

مدیریت فروش

فروش داخلی : 09128404662

فروش داخلی : 09123798695

شماره دفتر: 02144274398

0%