بادامی

بادامی

منوی اصلی (2)

ارسال بار به تمام نقاط کشور

21.jpg پوکه معدنی به دو دسته تقسیم می شود:

1.قرد

2.تبویز

که نوع تبویز انواع مختلفی دارد که می توان به پوکه بادامی تبویز اشاره کرد که با توجه به نوع فعالیت شما در پروژه های عمرانی از آنها استفاده نمایید.

به عنوان مثال پوکه معدنی تبویز می تواند به شکل بادامی باشد که کاربرد آن در پروژه های ساختمانی با توجه به نوع فعالیت شما متفاوت می باشد.

با ما سرعت در کار را تجربه کنید ما برای فعالیت های مانند مصالح ، مصالح ساختمانی ، خرید مصالح ، فروش مصالح ، فروش مصالح ساختمانی ، قیمت مصالح ساختمانی ،

خرید و فروش انواع مصالح ، سیمان در خدمت شما هستیم.

مطالب:

صنعتی

معدنی

فندقی

مدیریت فروش

فروش داخلی : 09128404662

فروش داخلی : 09123798695

شماره دفتر: 02144274398

0%