قروه

قروه

منوی اصلی (2)

ارسال بار به تمام نقاط کشور

21.jpgبا توجه به مواد اولیه تشکیل دهنده پوکه معدنی از زنوع فرده می توان این نوع مصالح ساختمانی را در پروژه های ساختمانی استفاده کرد خرید و فروش مصالح عمده در گروه بازگانی ایران پخش با قیمتی مناسب در خدمت شما می باشد .

پوکه معدنی به دودسته تقسیم می شود:

1. قرد

2. تبویز

که هر کدام از این دسته ها کاربرد جداگانه دارند که می توان با توجه به نوع فعالیت شما در پروژه های عمرانی از آنها استفاده نمایید.

با ما سرعت در کار را تجربه کنید

مطالب:

صنعتی

معدنی

فندقی

مدیریت فروش

فروش داخلی : 09128404662

فروش داخلی : 09123798695

شماره دفتر: 02144274398

0%