1396/08/09 در ساعت 10:31:17

قیمت روز سیمان، اواخر مهر و اوایل آبان

قیمت سیمان در هفته گذشته، از 29 مهر ماه تا 4 آبان ماه، به دلیل مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان سیمان، حدود 8 درصد افزایش داشته است.

قیمت روز سیمان، اواخر مهر و اوایل آبان

قیمت روز سیمان در روزهای آخر مهر و اوایل آبان

تاثیر تصمیمات کلان سیمانی ها در قیمت سیمان

منبع: ایران پخش

«گویی بازار سیمان میل به تجربه دوره خوب ندارد. قیمت سیمان در هفته گذشته، از 29 مهر ماه تا 4 آبان ماه، به دلیل مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان سیمان، حدود 8 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که نوسانات اخیر قیمت روز سیمان، باعث شده است تا میزان فروش سیمان در شرکت های عامل، حتی تا یک دهم کاهش پیدا کند. »

همانطور که در تحلیل قیمت سیمان در پایان مهر ماه آماده است، قیمت سیمان در چند هفته نخست، و پس از افزایش نسبی قیمت سیمان در هفته نخست مهر ماه، رکود کامل را در خرید و فروش تجربه کرد. به نخوی که بسیاری از شرکت های پخش، رکورد فروش سیمان روزانه خود را در یک هفته تجربه کرده و تنها به فروش روزانه سیمان تعهدی خود پرداخته اند. 

خبرهای اخیر، نشان می دهد که انجمن صنفی کارفرمایان سیمان، در اواسط مهر ماه اقدام به تصویب افزایش قیمت سیمان نموده است. به طوری که قیمت روز سیمان حدود 8 درصد افزایش داشته است. امری که موجب شده است تا قیمت سیمان در هفته گذشته یعنی از 29 مهر ماه تا 4 آبان ماه 96، مانند هفته قبل، ثابت بماند. 

 

قیمت روز سیمان در یک نگاه

قیمت سیمان در یک نگاه

عنوان سیمان نوسان قیمت
قیمت سیمان تهران 0%
قیمت سیمان آبیک 0%
قیمت سیمان ساوه 0%
قیمت سیمان نهاوند 0%
قیمت سیمان هگمتان 0%
قیمت کامپوزیت کردستان 0%
قیمت سیمان شرق مشهد 0%
قیمت سیمان نایین 0%
قیمت سیمان خزر 0%
قیمت سیمان شمال 0%

 

منبع: سایت ایران پخش